logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikuláš (Krásnohorské Podhradie, 1332)

Iné mená:

Nicolaus. Nicolaus sacerdos OO. SS. De Crasviorca

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Vieme len toľko, že v rokoch 1332 – 1337 bol kňazom v kostole Všetkých svätých de Thasmatu (Crasviorca) v Gemerskom archidiakonáte (teraz Krásnohorské Podhradie), ktorý prísažne vypovedal, že jeho benefícium neprevyšuje marku, zaplatil šesť grošov.

Pramene:

Monumenta Vaticana S. I. T. I., s. 193; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krásnohorské Podhradie 1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Krásnohorské Podhradie, 1332) farár