logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikuláš (Aňala,1332)

Iné mená:

Nicolaus.

Životopisné dáta:

14. st.

Životopis:

Spomína sa medzi rokmi 1332 a 1337 ako kňaz vo farnosti Aňala, teraz filiálka Nových Zámkov, ktorý prísažne vypovedal, že jeho desiatok z jeho benefícia nepresahuje 18 grošov, ktoré zaplatil.

Pramene:

Monumenta Vaticana S. I. T. I., s. 201; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nové Zámky 1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Aňala,1332) farár