logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikula, Jozef (1925-1992)

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 10. marca 1925, Ilava – † 18. marca 1992, Dubodiel, okr. Trenčín

Životopis:

Za kňaza bol vysvätený 26. júna 1949. Od 1. júla 1949 bol kaplánom v Rosine a od r. 1950 v Rajci. Dňa 1. februára 1951 sa stal kaplánom v Žiline, no zakrátko nastúpil na základnú vojenskú službu. V r. 1954 bol kaplánom v Štiavniku, od 1. júna 1955 v Konskej, od r. 1957 v Považskej Bystrici, od 1. júna 1961 v Bošanoch a hneď od 1. septembra 1961 v Bánovciach nad Bebravou. Od 1. októbra 1963 spravoval päť rokov farnosť Čavoj a od 1. októbra 1968 farnosť Dubodiel, kde i zomrel.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 155; Prikryl, Ľ. V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 54-55; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text
Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978, s. 316

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rosina 1949 júl 1. 1950 - - Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán
Rosina 1949 - - 1950 - - Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán
Rajec 1950 - - 1951 febr. 1. Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán
Rajec 1950 - - 1954 - - Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán 1951 zákl.voj.sl
Žilina 1951 febr. 1. 1954 - - Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán 1951 voj. zákl. sl.
Štiavnik 1954 - - 1955 jún 1. Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán
Štiavnik pri Bytči 1954 - - 1955 - - Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán
Konská 1955 jún 1. 1957 - - Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán
Konská 1955 - - 1957 - - Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán
Dolný Hričov 1957 - - 1958 - - Mikula, Jozef (1925-1992) administrátor
Považská Bystrica 1958 - - 1961 jún 1. Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán
Bošany 1961 jún 1. 1961 sept. 1. Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán
Bánovce nad Bebravou 1961 sept. 1. 1963 okt. 1. Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán
Bošany 1961 - - 1961 po - Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán
Bánovce nad Bebravou 1961 po - 1963 - - Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán
Čavoj 1963 okt. 1. 1968 okt. 1. Mikula, Jozef (1925-1992) správca farnosti
Dubodiel 1968 okt. 1. +1992 marec 18. Mikula, Jozef (1925-1992) správca farnosti