logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikovič, Juraj

Iné mená:

Mikovicz Georgius. Mikovič Juraj.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

27. mája 1670 bol ustanovený za farára v Divíne v Novohradskej župe. Nato 27. januára 1672 v Derecske. Odtiaľ bol 9. decembra znovu ustanovený v Divíne a už 23. decembra t. r. v Pukanci. Od 16. januára 1674 bol tretíkrát v Divíne, kde pracoval až do 28. apríla toho roka. 22. mája 1675 bol ustanovený v Leviciach. V 1678 roku musel odísť a bol ustanovený bol nejakej bližšie neurčenej farnosti v Novohradskej župe. Potom sa stal farárom vo Valaskej, odkiaľ ho v r. 1681 vyhnal evanjelický pastor. Posledné osudy nepoznáme.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Divín 1670 máj 27. 1672 jan. 27. Mikovič, Juraj farár
Držkovce 1672 jan. 27. 1673 dec. 23. Mikovič, Juraj farár
Pukanec 1673 dec. 23. 1674 jan. 16. Mikovič, Juraj farár
Divín 1673 dec. 9. 1674 apr. 28. Mikovič, Juraj farár
Levice 1675 máj 22. 1677 - - Mikovič, Juraj farár
Valaská 1681 sp. - - - - Mikovič, Juraj farár