logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMiko, Juraj

Iné mená:

Miko Juraj. Miko Ján.

Životopisné dáta:

* 11. augusta 1874, Slovany, okr. Martin – † 5. februára 1955

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1897 vysvätený za kňaza. Bol aktuárom, kaplánom v Trubíne, v r. 1899 správcom farnosti v Dubovej, potom katechétom v Banskej Bystrici. Od r. 1902 bol sekretárom kapitulskej kancelárie. Od r. 1908 pôsobil v Tŕní, najprv ako správca farnosti, od r. 1914 ako farár, kde sa v r. 1920 stal dekanom. Od r. 1930 bol farárom vo Vrútkach, kde bol v r. 1936 menovaný za honorárneho kanonika Banskobystrickej diecézy. Od r. 1941 žil na dôchodku. Bol vysokej, asketickej postavy, príjemného chovania. Dobrý, usilovný kňaz. Viacej sa hodil na dedinu, ako do mesta. Dobrý gazda.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nemecká 1899 - - 1899 - - Miko, Juraj farár
Tŕnie 1908 - - 1930 - - Miko, Juraj farár
Vrútky 1930 - - 1942 - - Miko, Juraj farár