logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMika, Michal

Iné mená:

Mika Michal

Životopisné dáta:

* 21. septembra 1868, Ústie na Orave – † 13. februára 1904, Horná Lehota, okr. Brezno

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1892 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Slovenskej Ľupči, Detve a Hronci. Od r. 1902 pôsobil v Hornej Lehote, najprv ako správca farnosti, od r. 1903 ako farár. Tam aj zomrel ako 36 ročný.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Podbrezová 1898 - - 1902 - - Mika, Michal miestny kaplán
Horná Lehota 1902 - - 1904 - - Mika, Michal farár