logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMihalovič, Vincent

Tituly:

ThDr., vysokoškolský pedagóg, publicista

Životopisné dáta:

* 8. marca 1923, Šamorín, okr. Dunajská Streda – † 10. januára 1981, Modra, okr. Pezinok

Životopis:

Pochádzal z robotníckej rodiny. Ľudovú školu navštevoval v Pezinku, študoval na gymnáziu v Trnave (1937-1945), teológiu na Bohosloveckej fakulte v Bratislave (1946-1948) a na Karlovej univerzite v Prahe (1948-1950). Po skončení štúdií ho 23. apríla 1950 vysvätili za kňaza, v r. 1952 získal doktorát teológie.
V r. 1950 začal pôsobiť ako kaplán v Nových Košariskách, kde sa neskôr stal správcom farnosti. Od r. 1952 bol kaplánom v Novom Meste nad Váhom, odtiaľ nastúpil na vojenskú prezenčnú službu; v r.1954 pôsobil ako kaplán v Šuranoch, v r.1955 vo Svätom Jure, potom sa stal správcom farnosti v Litave (1956-1958), v Šaštíne-Strážach (1958-1960), v Bratislave-Dúbravke (1960-1963), v Dolnom Piale pri Leviciach (1964-1967), v Slovenskom Grobe (1967-1971) a v Modre (1971-1981). Od r. 1971 súčasne prednášal latinčinu a gréčtinu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V r. 1978 sa stal docentom Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave.
Zostavil učebné texty Latinčina pre bohoslovcov (1981) a v rukopise zanechal doktorskú dizertačnú prácu Nanebovzatie Panny Márie. V časopise Duchovný pastier a v Katolíckych novinách publikoval homílie a príspevky s teologickou a spoločenskou tematikou. Prispôsobil sa požiadavkám totalitného režimu, bol aktívnym členom Mierového hnutia katolíckych duchovených, predsedom tlačovej komisie Združenia katolíckeho duchovenstva Pacem in terris.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 346; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 168;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-M-N.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dunajská Lužná 1950 apr. 23. 1950 - - Mihalovič, Vincent kaplán
Dunajská Lužná 1950 - - 1952 - - Mihalovič, Vincent správca farnosti
Nové Mesto nad Váhom 1952 - - 1954 - - Mihalovič, Vincent kaplán V tom čase zákl. voj. sl.
Šurany 1954 - - 1955 - - Mihalovič, Vincent kaplán
Svätý Jur 1955 - - 1956 - - Mihalovič, Vincent kaplán
Litava 1956 - - 1958 - - Mihalovič, Vincent správca farnosti
Šaštín 1958 - - 1960 - - Mihalovič, Vincent administrátor
Bratislava - Dúbravka 1960 - - 1963 - - Mihalovič, Vincent správca farnosti
Dolný Pial 1963 - - 1966 - - Mihalovič, Vincent správca farnosti
Slovenský Grob 1966 - - 1971 - - Mihalovič, Vincent správca farnosti
Modra 1971 - - +1981 január 10. Mihalovič, Vincent správca farnosti Od r. 1971 prednášal latinčinu a gréčtinu a r. 1978 sa stal docentom na CMBF Bratislava


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944250Mihalovič, VincentNanebovzatie Panny Márie1952
475946Mihalovič, VincentLatinčina pre bohoslovcov1981