logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMichalík, Anton

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 9. mája 1913, Chynorany, okr. Partizánske – † 9. februára 1989, Beckov, okr. Nové Mesto nad Váhom, poch. v Chynoranoch

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií bol 20. júna 1937 v Prahe vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Štiavniku, v r. 1938 v Novákoch, v r. 1939 sa stal správcom fary v Slatine nad Bebravou, ale po krátkom čase bol opäť preložený do Novej Vsi nad Váhom. V r. 1940 sa stal kaplánom v Považskej Bystrici, v r. 1941 v Kysuckom Novom Meste, od r. 1943 v Divine v žilinskom okrese, kde sa v r. 1944 stal správcom farnosti, od r. 1946 pôsobil v Novákoch a v Hornej Porube. Od roku 1950 odsúdený a väznený, potom mimo pastorácie ako robotník. Od roku 1958 bol správcom fary v Hornej Marikovej a od roku 1961 do 1988 v Prečíne. S podlomeným zdravím prišiel do Chynorian a na jeseň toho roku odišiel do Charitného domova v Beckove, kde zomrel 9. februára 1989 v 76. roku života a v 52. roku kňažstva. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 145; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 161; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 155; internetový zdroj, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 72.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Štiavnik 1937 - - 1938 - - Michalík, Anton kaplán
Nováky 1938 - - 1939 - - Michalík, Anton kaplán
Slatina nad Bebravou 1939 - - 1939 - - Michalík, Anton správca farnosti
Nová Ves nad Váhom 1939 po - 1940 - - Michalík, Anton kaplán
Považská Bystrica 1940 - - 1941 - - Michalík, Anton kaplán
Kysucké Nové Mesto 1941 - - 1943 - - Michalík, Anton kaplán
Divina 1943 - - 1944 - - Michalík, Anton kaplán
Divina 1944 - - 1946 - - Michalík, Anton správca farnosti
Nováky 1946 - - 1946 - - Michalík, Anton administrátor
Horná Poruba 1946 - - 1950 - - Michalík, Anton správca farnosti
1950 - - 1958 - - Michalík, Anton mimo pastorácie
Horná Maríková 1958 - - 1961 - - Michalík, Anton správca farnosti
Prečin 1961 - - 1988 - - Michalík, Anton správca farnosti
Beckov 1988 - - +1989 febr. 9. Michalík, Anton dôchodok predtým Chynorany