logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMiartuš, Anton

Iné mená:

Miartuš Anton

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 22. augusta 1914, Donovaly, okr. Banská Bystrica – † 28. júna 1984, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského bol 18. mája 1940 vysvätený v Banskej Bystrici za kňaza. Bol kaplánom v Martine a Kremnických Baniach, v rokoch 1943-1945 v Brezne, od r. 1945 vo Zvolene. Bol tiež členom Kolakovičovej Rodiny. Od r. 1950 bol mimo pastorácie. Potom päť rokov pracoval v pomocných technických práporoch. Od r. 1959 bol správcom farnosti v Ponikách, v rokoch 1971-1977 bol správcom farnosti Turčiansky Peter, kde sa v r. 1975 stal asesorom. Od r. 1977 bol správcom farnosti v Španej Doline, kde aj zomrel a kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 47; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 72;
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Martin 1940 - - 1941 - - Miartuš, Anton kaplán
Kremnické Bane 1941 - - 1942 - - Miartuš, Anton kaplán
Handlová 1942 - - 1943 - - Miartuš, Anton kaplán
Brezno 1943 - - 1945 - - Miartuš, Anton kaplán
Zvolen 1945 - - 1950 - - Miartuš, Anton kaplán
1950 - - 1959 - - Miartuš, Anton mimo pastorácie uväznený, 1956 vo výrobe
Poniky 1959 - - 1971 - - Miartuš, Anton správca farnosti
Turčiansky Peter 1971 - - 1977 - - Miartuš, Anton správca farnosti 1975 asesor
Donovaly 1977 po - +1984 jún 28. Miartuš, Anton dôchodok
Špania Dolina 1977 - - 1984 - - Miartuš, Anton správca farnosti