logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMialtró, Juraj

Iné mená:

Mialtró Georgius. Mialtro Juraj

Životopisné dáta:

* Žiar nad Hronom – † 29. apríla 1762, Selce, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Pochádzal zo Svätého Kríža v Tekovskej župe. Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1727 stal bakalárom, v r. 1728 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1731 po treťom ročníku. Ako kaplán pôsobil tri roky vo Zvolenskej Ľupči. Nato bol 6. februára 1734 ustanovený za farára v Badíne vo Zvolenskej župe, 18. septembra 1744 v Selciach, kde sa v r. 1755 konala Baťánova vizitácia, ktorý o farárovi toto: „Na otázku, akým právom prijal niekoľko kníh svojho zosnulého brata farára v Dubovej, odpovedal, že ich má ako dar od živého. Má dobré mravy, poslušný nadriadeným.“ Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Badín 1734 feb. 6. 1744 aug. 18. Mialtró, Juraj farár
Selce 1744 aug. 18. +1762 apr. 29. Mialtró, Juraj farár