logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMetzburg, Jozef

Iné mená:

Metzburg L. B. Josephus.

Životopisné dáta:

* 12. augusta 1780 – † 2. januára 1857, Bratislava - Blumentál

Životopis:

Teológiu ukončil v r. 1803 v seminári Marianum. 28. augusta t. r. bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Bratislave v kostole sv. Salvatora. Od r. 1807 bol kaplánom v Budíne vo farnosti sv. Anny. Od r. 1810 bol kazateľom v Bratislave v dóme sv. Martina. 10. mája 1819 bol menovaný za farára v Bratislave v Blumentále, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 786

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bratislava - Nové Mesto 1819 máj 18. +1857 jún 2. Metzburg, Jozef farár