logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMészárovics, Adam

Iné mená:

Mészárovics Adamus.

Životopisné dáta:

† 19. júla 1762, Babiná, okr. Zvolen

Životopis:

13. júna 1744 bol poslaný za domáceho kaplána v rodine grófa Štefana Eszterházyho vo Zvolene. 16. januára 1746 sa stal kaplánom v Holíči. 24. júna 1750 bol ustanovený za farára v Babinej, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bacúrov 1748 máj 6. 1750 jan. 24. Mészárovics, Adam farár
Babiná 1750 jún 24. +1762 júl 19. Mészárovics, Adam farár