logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMertinger, Jozef (1700-1750)

Iné mená:

Mertinger Josephus. Mertinger Jozef.

Životopisné dáta:

* 1700 – † 9. februára 1750, Nitrianske Pravno, okr. Prievidza

Životopis:

7. júla 1729 bol ustanovený za farára v Nemeckom Pravne, kde bol až do r. 1740. Nato prijal benefícium ostrihomskej arcikapituly. Zomrel vo veku 50 rokov. Je pochovaný v hradnej kaplnke. Zanechal fundáciu vo farskom kostole sv. Ignáca.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 783; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nitrianske Pravno 1729 júl 7. 1740 - - Mertinger, Jozef (1700-1750) farár
Buda-Eörs (Maďarsko) 1764 mar. 14. +1782 jún 20. Mertinger, Jozef (1700-1750) farár