logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMérei, Michal

Iné mená:

Mérey Michael, Emericus.

Tituly:

biskup

Životopisné dáta:

* Zalaegerszeg, Maďarsko – † 10. novembra 1729, Trnava

Životopis:

Od r. 1674 bol chovancom na viedenskom Pázmáneu. Po skončení teologických štúdií bol v r. 1678 vysvätený za kňaza.
Od 5. septembra 1678 bol farárom v Čiernom Brode, od 1. decembra 1679 bol farárom v Číčove, od 6. decembra 1683 v Hédervári, od 4. februára 1675 vo Veľkom Mederi, od r. 1687 v Čeklísi čiže Bernolákove. 28. augusta 1689 bol menovaný za člena Ostrihomskej kapituly a od 30. apríla 1691 bol farárom v Ostrihome. Od 20. júna 1692 bol ustanovený za farára v Nových Zámkoch, ale neobsadil ich, zostal v Ostrihome. 11. októbra 1693 sa vymenovaný za opáta v Szekszárde, ktorý sa reštauroval. V r. 1694 sa zriekol farnosti a býval v opátskom sídle, ktoré dal nanovo postaviť v r. 1696. Nato sa pripojil k Rákócimu. Neskôr ho zajalo cisárske vojsko, ktoré ho odvlieklo do Štiavnice a potom do Viedne. Z väzenia sa vyslobodil až v júni 1711. 18. júna 1712 bol vymenovaný za prepošta Opátstva sv. Juraja v Ostrihome, potom za kanonika-kustóda, 29. septembra 1713 za biskupa.
V r. 1713 daroval Jozefovi Eszterházymu v Trnave 4000 zlatých na výstavbu Seminára sv. Štefana. 29. marca 1719 sa stal kustódom. Zomrel v Trnave. Je pochovaný v krypte oltára Božieho Tela. Na trnavské chrámy venoval 1500 zlatých, na piaristické kolégium vo Vespréme 1000 zlatých, rovnako daroval aj rodisku. Pre domov prestarlých kňazov daroval 2000 zlatých. Z jeho striebra zhotovili 73 jednoduchých kalichov a dali ich rôznym chudobným kostolom.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Fraknói, A szegszárdi apátság története. 49; Brüsztle, Recensio, etc. IV. 314; Zelliger, s. 327; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Mostová 1678 sept. 5. 1679 okt. - Mérei, Michal farár
Číčov 1679 dec. 1. 1689 - - Mérei, Michal farár
Hédervár (Maďarsko) 1683 dec. 6. 1685 - - Mérei, Michal farár
Hédervár (Maďarsko) 1685 feb. 21. 1687 - - Mérei, Michal farár
Zlaté Klasy 1685 feb. 4. 1687 - - Mérei, Michal farár
Bernolákovo 1687 - - 1689 - - Mérei, Michal farár
Ostrihom II.(Maďarsko) 1691 apr. 30. 1694 - - Mérei, Michal farár
Ostrihom XIII.(Maďarsko) 1691 apr. 30. 1694 - - Mérei, Michal farár
Nové Zámky 1692 jún - 1692 jún - Mérei, Michal farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1036556Mérei, MichalNepomuczeni szent Janosnak élete1716