logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMelo, Jozef

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 17. septembra 1915, Jarok pri Nitre – † 14. novembra 2011.

Životopis:

Po ukončení štúdia na Vysokej škole bohosloveckej v Nitre bol 29. júna 1940 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Nesluši, v r. 1941 v Štiavniku, v r. 1942 v Bošanoch, v r. 1943 v Lysej pod Makytou, v r. 1946 v Krásne nad Kysucou. Od roku 1948 potom ako správca farnosti v Riečnici, Zliechove a v rokoch 1954-1961 v Strečne. Hlavné pojednávanie sa uskutočnilo 25. augusta 1961. Počas neho Jozef Melo od svojej protikomunistickej agitácie už dištancoval. Napriek tomu ho Krajský súd v Banskej Bystrici odsúdil na 2 roky odňatia slobody za podvracanie republiky.
Výkon trestu strávil prevažne vo Valdiciach. Prepustený bol vďaka amnestii prezidenta republiky 10. mája 1962. Do pastorácie sa však už nevrátil a rozhodol sa žiť ako laik v civilnom živote. 10. júla 1970 Svätý Otec Pavol VI. vyhovel jeho žiadosti o návrat do laického stavu s dišpenzom od všetkých povinností vyplývajúcich zo sviatosti kňažstva. Táto milosť bola spojená aj so sňatím všetkých cenzúr, a tak Jozef Melo mohol uzavrieť neskôr sviatostné manželstvo a obnoviť sviatostný život. Jozef Melo zomrel 14. novembra 2011.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 160;
internetové zdroje, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 170.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nesluša 1940 - - 1941 - - Melo, Jozef kaplán
Štiavnik 1941 - - 1942 - - Melo, Jozef kaplán
Bošany 1942 - - 1943 - - Melo, Jozef kaplán
Lysá pod Makytou 1943 - - 1946 - - Melo, Jozef kaplán
Krásno nad Kysucou 1946 - - 1948 - - Melo, Jozef kaplán
Krásno nad Kysucou 1948 - - 1948 - - Melo, Jozef administrátor
Riečnica 1948 - - 1953 - - Melo, Jozef správca farnosti
Zliechov 1953 jún 1. 1954 aug. 30. Melo, Jozef správca farnosti
Strečno 1954 - - 1961 - - Melo, Jozef správca farnosti
1961 - - +2011 nov. 14. Melo, Jozef mimo pastorácie