logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMelichar (Nová Baňa, 1559)

Iné mená:

Melchior.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1559 bol farárom v Novej Bani. Ján Derecskey vo vizitácii konanej v tom roku o ňom povedal toto: „V Bratislave ho vysvätil vdp. František Pesthy. Keď ho tento napomínal, vyhováral sa, že robí tak ako farári, ktorí sídlia vo vrchoch. Má aj ženu a jedného syna.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Baňa 1559 sp. - - - - Melichar (Nová Baňa, 1559) farár