logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMednyánszky, Jonáš

Iné mená:

Mednyánszky de Medgyes Jonas. Mednyánszky de Megydes Jonáš

Životopisné dáta:

* 1655 – † 6. novembra 1719, Pobedim, okr. Nové Mesto nad Váhom

Životopis:

Teológiu kazuistiku študoval v Pázmáneu. 30. marca 1681 bol ustanovený za farára v Sučanoch v Turčianskej župe, nato už 1. júla toho roka v Piešťanoch. Od 16. apríla 1685 bol v Kovarciach, potom v máji 1689 v Starej Turej. Nato bol 7. apríla 1691 ustanovený v slobodnom kráľovskom meste Svätý Jur, kde v r. 1699 vykonal vizitáciu gróf Ján Volkra, ktorý o farárovi zaznamenal: „44 ročný, 17 rokov kňazom, tu už 8 rokov. Má niekoľko kníh a ďalej nový breviár.“ 14. júla 1698 bol dočasne ustanovený v Sládkovičove. Potom 27. apríla 1700 v Oslanoch, 12. apríla 1703 v Turčianskom Svätom Martine. Po vyhnaní Rákocziovcami sa vrátil do Starej Turej, kde bol ustanovený 22. júla 1706. Často sa pokúšal vrátiť do Svätého Martina, tak bol v r. 1709 dvakrát ustanovený, menovite 20. februára a 5. decembra. 27. apríla 1715 bol ustanovený v Pobedime, kde aktívne pôsobil až do 6. novembra 1719, keď tam umrel. Zanechal cirkvi lúku, zakúpenú za 200 florénov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Piešťany 1681 júl 1. 1685 - - Mednyánszky, Jonáš farár
Sučany 1681 mar. 20. 1681 júl 1. Mednyánszky, Jonáš farár
Kovarce 1685 apr. 16. 1689 máj - Mednyánszky, Jonáš farár
Stará Turá 1689 máj - 1696 - - Mednyánszky, Jonáš farár
Svätý Jur 1691 apr. 7. 1694 - - Mednyánszky, Jonáš farár
Sládkovičovo 1698 júl 14. 1700 - - Mednyánszky, Jonáš farár
Oslany 1700 apr. 27. 1703 - - Mednyánszky, Jonáš farár
Martin 1703 apr. 12. 1705 - - Mednyánszky, Jonáš farár 1705 vyhnaný
Stará Turá 1706 júl 22. 1707 - - Mednyánszky, Jonáš farár
Martin 1709 feb. 20. 1713 - - Mednyánszky, Jonáš farár
Pobedim 1715 apr. 27. 1719 dec. 5. Mednyánszky, Jonáš farár