logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMazoch, Ján

Iné mená:

Mazoch Joannes

Životopisné dáta:

* 11. júla 1775, Vysoká nad Kysucou – † 15. decembra 1836, Brusno, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Narodil sa v Trenčianskej župe z rodu slobodníckeho. Študoval v Žiline, Bratislave, Segedíne a Banskej Bystrici. Za kňaza bol vysvätený v r. 1801. Ako kaplán pôsobil v Kláštore pod Znievom, Sučanoch, potom bol správcom farnosti v Necpaloch, Turčianskom Michale, opäť kaplánom v Novej Bani, Španej Doline a Vyhniach. Od r. 1805 bol farárom v Riečke, odkiaľ odišiel do Tajova a od neho riečanskú farnosť spravovali až do 1940 tajovskí farári. Od r. 1823 pôsobil v Motyčkách, od r. 1833 vo Svätom Ondreji čiže Brusne, kde aj zomrel. Bol tiež prísediacim súdnej tabule Zvolenskej župy.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Riečka 1805 - - 1807 - - Mazoch, Ján miestny kaplán
Riečka 1807 - - 1938 - - Mazoch, Ján farár r. 1809 dostal prezentu do Tajova, ponechal si obe fary, čo trvalo do r. 1938.
Tajov 1809 dec. - 1823 - - Mazoch, Ján administrátor, farár
Motyčky 1823 - - 1833 - - Mazoch, Ján farár
Brusno 1833 - - 1836 - - Mazoch, Ján farár