logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMaurer, Andrej Ignác Michal

Iné mená:

Maurer Andreas, Ignatius, Michael; Maurer Andrej Ignác; Merer

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1672 začal študovať filozofiu v Pázmáneu. 1. mája 1676 bol ustanovený za farára v Janovej Lehote. Od r. 1679 bol v Tŕní. Nato bol 17. apríla toho roka ustanovený v Krnišove, 1. mája 1680 v Kopernici, 8. februára 1681 v Slaskej. Tejto sa zriekol v marci t. r., avšak až do r. 1687 pôsobil v nej. 7. decembra 1689 bol ustanovený znova v Janovej Lehote, kde pracoval až do r. 1694.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Janova Lehota 1676 máj 1. 1679 apr. 17. Maurer, Andrej Ignác Michal farár
Kunešov 1679 apr. 17. 1680 - - Maurer, Andrej Ignác Michal farár
Tŕnie 1679 - - 1679 - - Maurer, Andrej Ignác Michal farár
Kopernica 1680 máj 1. 1687 - - Maurer, Andrej Ignác Michal farár
Slaská 1681 feb. 6. 1681 mar. - Maurer, Andrej Ignác Michal farár
Revúca 1687 aug. 12. - - - Maurer, Andrej Ignác Michal farár
Janova Lehota 1689 dec. 7. 1694 - - Maurer, Andrej Ignác Michal farár