logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMatzko, Ján

Iné mená:

Matczkó Joannes

Tituly:

honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 27. decembra 1792, Nová Baňa – † 18. augusta 1880, Dobrá Niva, okr. Zvolen

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1815 vysvätený za kňaza. Bol aktuárom i prebendátom. V r. 1819 sa stal ceremonárom, v r. 1821 farárom v Píle, v r. 1825 v Horných Hámroch, v r. 1827 v Sklených Tepliciach, kde sa v r. 1830 stal asesorom. Od r. 1838 pôsobil v Slovenskej Ľupči, od r. 1847 v Dobrej Nive, kde sa v r. 1855 stal prosynodálnym examinátorom, v r. 1856 honorárnym kanonikom Banskobystrickej diecézy.
Bol prostrednej postavy, silnej konštrukcie. Vynikajúci, kultivovaný a príjemného chovania. V spoločenskom styku bol milý, svojim príjemným chovaním si vedel získať všetkých. Až do smrti bol zdravý a čulý. /HD Sl. Ľupča, Novosad v HD D. Niva./

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Píla 1821 - - 1825 - - Matzko, Ján farár
Horné Hámre 1825 - - 1827 - - Matzko, Ján farár
Sklené Teplice 1827 - - 1840 - - Matzko, Ján farár
Slovenská Ľupča 1840 - - 1847 - - Matzko, Ján farár
Dobrá Niva 1847 - - 1880 - - Matzko, Ján farár