logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMatkovčík, Jozef

Životopisné dáta:

*1786 - +1864

Životopis:

Narodený 1786 v Orav. Slanici (dnes zatopenej vodami Orav. jazera). študoval v Generálnom seminári v Trnave dva roky filozofie a štyri roky teológie. Ovládal reč slovenskú, maďarskú a na polovicu nemeckú. Vysvätený 5.5.1810 v Spišského Kapitule. Potom účinkoval ako kaplán šesť mesiacov v Sedl. Dubovej a dva roky ako administrátor v Erdútke. Z Novoti odišiel do Ústia n/O. R. 1827 bol farárom v Sedl. Dubovej, kde zomrel r. 1864.

Pramene:

http://www.novot.sk/farnost/knazi.html [23.3.2021]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sedliacka Dubová 1810 - - 1810 - - Matkovčík, Jozef kaplán
Oravská Lesná 1811 - - 1812 - - Matkovčík, Jozef kaplán
Oravská Lesná 1811 sp. - 1812 sp. - Matkovčík, Jozef farár
Novoť 1812 - - 1823 - - Matkovčík, Jozef farár
Ústie 1823 - - 1827 - - Matkovčík, Jozef farár
Sedliacka Dubová 1827 - - +1864 - - Matkovčík, Jozef farár