logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMaťašovský, Imrich (1665-po r. 1697)

Iné mená:

Mattyasovszky Emericus.

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* 1665 – † po r. 1697, Košice

Životopis:

Teológiu študoval v Pázmáneu. 19. augusta 1692 bol ustanovený za farára v Hornom Bare. Ako taký bol v r. 1693 na Trnavskej univerzite kreovaný na doktora posv. teológie. V auguste 1694 prijal Tomášov, tam v r. 1695 vykonal vizitáciu Štefan Illés, ktorý o ňom povedal: 30 ročný, 7 rokov kňazom, vo farnosti 6 mesiacov. Nato bol 11. apríla 1695 ustanovený v Krupine, odtiaľ 4. júla 1696 vo Veľkých Šarluhách čiže Tekovských Lužanoch, stal sa jágerským kanonikom. 24. apríla 1697 odišiel do Košíc. Zanechal farnosti svoju vybavenú knižnicu aj s tam nájdenými knihami.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horný Bar 1692 aug. 19. 1694 aug. - Maťašovský, Imrich (1665-po r. 1697) farár
Tomášov 1694 aug. - 1695 - - Maťašovský, Imrich (1665-po r. 1697) farár
Krupina 1695 apr. 11. 1696 - - Maťašovský, Imrich (1665-po r. 1697) farár
Tekovské Lužany 1696 júl 4. 1697 apr. - Maťašovský, Imrich (1665-po r. 1697) farár
Duna-Földvár(Maďarsko) 1749 máj 25. 1749 júl 15. Maťašovský, Imrich (1665-po r. 1697) farár