logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMassik, Michal

Iné mená:

Massik Michael.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Teológiu študoval v seminári sv. Štefana. 25. mája 1709 bol vysvätený za kňaza. 18. júna 1710 bol ustanovený za farára vo Vieske, 22. júna 1711 v Chrenovci, kde pracoval až do r. 1740.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ladomerská Vieska 1710 jan. 28. 1711 jún 2. Massik, Michal farár
Chrenovec - Brusno 1711 jún 22. 1740 - - Massik, Michal farár