logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMasár, Jozef

Iné mená:

Maszár Josephus.

Životopisné dáta:

* Petrova Ves, okr. Skalica – † 27. marca 1790, Holíč, okr. Skalica

Životopis:

Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1743 stal bakalárom, v r. 1744 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1748 po štvrtom ročníku. 4. marca toho roka bol poslaný za kaplána do Šaštína. 17. júna 1751 bol ustanovený za farára v Osuskom, kde v pracoval až do r. 1752. Od 22. augusta 1758 pracoval vo Vrbovciach. Nato bol 12. septembra 1759 ustanovený v Petrovej Vsi, 24. apríla 1761 v Holíči. 6. júna 1775 objednal riaditeľa školy na vyučovanie katechizmu. Dispozície prišli 8. novembra 1781, aby sa odstránilo to, čo je narušené v mysli. 16. decembra t. r. bol s 200 florénmi odsunutý do kňazského domova. 26. marca 1782 dal arcibiskup súhlas, aby sa vrátil, 18. júla 1783 holíčsky farár Ladislav Gazapy teda dal 600 florénov z jeho peňazí, ktoré mu sľúbil držať na dni života, čo schválil aj arcibiskup. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Osuské 1751 jún 17. 1752 - - Masár, Jozef farár
Vrbovce 1758 aug. 22. 1759 sept. 12. Masár, Jozef farár
Petrová Ves 1759 sept. 12. 1762 apr. 24. Masár, Jozef farár
Holíč 1761 apr. 24. 1781 - - Masár, Jozef farár