logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMartinik, Anton

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 10. decembra 1931, Plášťovce, okr. Levice – † 13. februára 2003, Žírany, okr. Nitra

Životopis:

Za kňaza bol vysvätený 1. júla 1962 v Bratislave. Od 15. júla 1962 sa stal druhým kaplánom v Žiline, no už od 1. septembra sa stal kaplánom v Turzovke. Od 1. júla 1963 bol prvým kaplánom v Čadci, od 15. decembra 1967 kaplánom v Bánovciach nad Bebravou. Od 15. septembra 1969 bol správcom farnosti v Súľove a od 1. apríla 1971 v Bošáci. Od r. 1983 spravoval farnosť Jarok pri Nitre. V r. 1984 ho vymenovali za dištriktuálneho dekana. Od r. 1986 spravoval farnosť v Žíranoch a 1. mája 1996 sa stal biskupským vikárom pre maďarsky hovoriacich veriacich. Bol aj členom Diecéznej kňazskej rady.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 155; Prikryl, Ľ. V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 57.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turzovka 1962 sept. 1. 1963 júl 1. Martinik, Anton kaplán
Žilina 1962 júl 15. 1962 sept. 1. Martinik, Anton kaplán
Čadca 1963 júl 1. 1967 dec. 15. Martinik, Anton kaplán
Bánovce nad Bebravou 1967 dec. 15. 1969 sept. 15. Martinik, Anton kaplán
Súľov-Hradná 1969 sept. 15. 1971 apríl 1. Martinik, Anton správca farnosti
Bošáca 1971 apríl 1. 1983 - - Martinik, Anton správca farnosti
Jarok 1983 - - 1986 - - Martinik, Anton správca farnosti 1984 dištrik. dekan
Žirany 1986 - - +2003 febr. 13. Martinik, Anton správca farnosti 1. mája 1996 biskup. vikár pre maď. ver.