logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMarkovič, František (1846-1906)

Iné mená:

Markovics, Franciscus

Životopisné dáta:

* 26. septembra 1846 – † 5.8.1906, Zohor, okr. Malacky

Životopis:

Teológiu absolvoval v seminári sv. Štefana. 15. októbra 1869 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Márianosztra a hneď potom v Marianke. V r. 1878 sa stal duchovným správcom v Záhorskej Vsi. 20. apríla 1881 tam bol menovaný za farára. Odtiaľ prešiel v r. 1886 do Zohora, kde zomrel 5.8.1906, pochovaný v mieste úmrtia.
Počas jeho pôsobenia v Zohore bol v rokoch 1897 – 1898 postavený nový kostol sv. Margity Antiochijskej.  Na pamätnej tabuli pri vstupe do kostola sa nachádza doslovne nasledovný text: „Tento kostol, zasvätený k úcte svätej Margity, panny a mučenice, bol postavený v rokoch 1897-98 za kardinála arcibiskupa prímasa Františka Vazsaryho, ktorý daroval na (zhotovenie) oltára 2000 zlatých, za farára Františka Markoviča a richtára Vendelína Vlčeka, architektom Ferdinandom Kittler-Gratzlom z Bratislavy. Na náklady patróna kostola grófa Ľudovíta Károlyiho z Nagy-Károly 10.000 zlatých, obce Zohor 70.000 zlatých a (tiež) z darov dobrodincov.   Posvätený 2. októbra 1898.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm; Mail: Peter Múčka [25.10.2021]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Záhorská Ves 1881 apr. 20. 1887 - - Markovič, František (1846-1906) farár
Zohor 1887 - - +1906 aug. 5. Markovič, František (1846-1906) farár