logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMáriássy, Ján

Iné mená:

Máriássy Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

24. marca 1674 bol ako chovanec najdôst. pána Joachima Lužínskeho vysvätený za kňaza. 10. decembra 1680 bol ustanovený za farára v Dolnom Kubíne, 1. februára 1688 v Sučanoch, ale už 28. júna toho roka bol znova v Dolnom Kubíne, a odtiaľ už 11. augusta t. r. v Mošovciach. Od 24. apríla 1690 bol Jedľových Kostoľanoch. Potom 26. marca 1691 v Horných Opatovciach s filiálkou Sklená Turňa, kde pracoval až do r. 1693.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolný Kubín 1680 dec. 10. 1689 - - Máriássy, Ján farár
Mošovce 1688 aug. 11. 1690 - - Máriássy, Ján farár
Sučany 1688 feb. 1. 1688 - - Máriássy, Ján farár
Jedľové Kostoľany 1690 apr. 24. 1691 - - Máriássy, Ján farár
Horné Opatovce 1691 mar. 26. 1693 - - Máriássy, Ján farár