logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMajténi, Ladislav (1703-1779)

Iné mená:

Majthényi de Kesseleökeö L. B. Ladislaus. Majthényi slob. barón de Kesseleőkeő Ladislav

Životopisné dáta:

* 1703, Nitra – † 23.októbra 1779, Bojnice, kde bol aj pochovaný

Životopis:

Pochádzal z Nitry. Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1729 stal bakalárom filozofie. 2. septembra toho roka bol ustanovený za farára v Trávnici. Nato bol 30. júla 1730 ustanovený za farára v Ponikách a Ľubietovej, 21. decembra 1733 v Senici, kde pracoval až do r. 1735. Potom bol bojnickým farárom a prepoštom. Zomrel vo veku 76 rokov v Bojniciach 23.októbra 1779 a bol tam aj pochovaný v krypte sv. Michala.
Bol opátom Opátstva Panny Márie de Tereske, ktorý sa zaslúžil o vkusné reštaurovanie a rozšírenie farskej budovy. Je autorom príbytku kaplánov a v r. 1755 letného domčeka v záhrade, nazývaného Tusculum.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trávnica 1729 sept. 2. 1730 - - Majténi, Ladislav (1703-1779) farár
Poniky 1730 júl 21. 1733 dec. 21. Majténi, Ladislav (1703-1779) farár
Ľubietová 1732 - - 1734 - - Majténi, Ladislav (1703-1779) excurrendo z Poník
Senica 1733 dec. 21. 1735 - - Majténi, Ladislav (1703-1779) farár
Bojnice 1734 - - +1779 - - Majténi, Ladislav (1703-1779) farár