logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMajténi, Imrich

Iné mená:

Majthényi de Kesseleökeö Emericus.

Tituly:

archidiakon, kanonik, opát

Životopisné dáta:

* Nováky, okr. Prievidza – † 25. januára 1720, Nitra

Životopis:

Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1681 stal bakalárom, v r. 1682 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári. 28. mája 1686 bol ustanovený za farára vo Veľkých, teraz Horných Opatovciach, nato 26. septembra 1688 v Turčianskej Svätej Márii, 9. decembra 1689 v Sliačoch, odtiaľ 25. apríla 1698 v Polomke. 3. júla 1712 bol inštalovaný za ostrihomského kanonika. 27. augusta 1714 sa stal hontianskym archidiakonom a prefektom chovancov v seminári sv. Štefana, v r. 1719 nitrianskym archidiakonom. Bol opátom Opátstva sv. Michala archanjela pri Budíne. Zomrel po štyroch dňoch choroby.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Opatovce 1686 máj 28. 1691 - - Majténi, Imrich farár
Socovce 1688 sept. 26. 1689 - - Majténi, Imrich farár
Sliače 1689 dec. 3. 1698 apr. 25. Majténi, Imrich farár
Polomka 1696 apr. 25. 1712 - - Majténi, Imrich farár