logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMajno, Juraj

Iné mená:

Majnó Greorgius. Majno Juraj.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

Pochádzal z Lovče. Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1680 stal bakalárom. Nebol povýšený na magistra, pretože odišiel. Teológiu absolvoval v generálnom seminári. 3. júla 1684 bol ustanovený za farára v Divíne v Novohradskej župe, 19. apríla 1685 v Senohrade, 15. apríla 1692 v Haliči. 14. novembra 1693 poslal vikárovi Štefanovi Dolnému svedectvá z dôvodu desiatku Haličanov, zadržaného grófom Forgáchom. 18. júna 1698 bol ustanovený v Detve, kde pracoval až do r. 1723.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Poznámka:

Zarevúcky: Majno Juraj N. v Lovči, 1684 farár v Divíne, 1685 v Senohrade, 1692 v St. Haliči, 1698 v Detve, NSP

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Senohrad 1685 apr. 19. 1692 - - Majno, Juraj farár
Stará Halič 1692 apr. 15. 1698 jún 18. Majno, Juraj farár
Detva 1698 jún 18. 1723 - - Majno, Juraj farár