logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMajerský, Eduard

Iné mená:

Majerský Eduard

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 11. septembra 1877, Uľanka, dnes časť Banskej Bystrice – † 5. novembra 1960, Pezinok

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1902 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Jastrabej, Brehoch, Detve, Vígľašskej Hute, Prievidzi a Brezne. V r. 1909 bol správcom farnosti v Čiernom Balogu, potom vo Veľkých Uherciach. V r. 1910 bol kaplánom v Žarnovici, od r. 1911 správcom farnosti v Hornej Vsi, v r. 1913 v Mošovciach. Od r. 1914 bol farárom v Tajove, od r. 1925 v Predajnej, kde sa stal v r. 1935 dištriktuálnym dekanom. V r. 1947 sa zriekol úradu dištriktuálneho dekana. V r. 1957 odišiel do dôchodku. Zomrel v Charitnom domove v Pezinku.
Strednej, zavalitej postavy, prísnej tváre, zádumčivý. Vystupoval prísne a odmerane. Povahove bol panovačný, rád diktoval a vyžadoval si patričnú úctu. Voči veriacim bol prísny a neprístupný, pre jeho povahu sa ľudia od neho odvracali a želali si iného. Bol dobrým hospodárom, kým bol mladší. Včelár a milovník kvetín, ktoré pestoval. Viac ako bolo treba sa staral o svoje hmotné veci. Postavil si v Lučenci dvojbytový dom, do ktorého sa však nedostal a musel sa uchýliť do charitného domova, kde zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brehy 1903 - - 1904 - - Majerský, Eduard farár
Vígľašská Huta-Kalinka 1906 - - 1906 - - Majerský, Eduard administrátor
Čierny Balog 1908 - - 1909 - - Majerský, Eduard farár
Veľké Uherce 1909 - - 1910 - - Majerský, Eduard administrátor
Horná Ves 1911 - - 1913 - - Majerský, Eduard farár
Tajov 1914 - - 1925 - - Majerský, Eduard farár
Predajná 1925 - - 1957 - - Majerský, Eduard farár
Lopej 1927 - - 1928 - - Majerský, Eduard administrátor administroval v Predajnej