logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMagdalen, Adam

Iné mená:

Magdalen Adamus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Pochádzal z Chynorian. Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1678 stal bakalárom, v r. 1679 magistrom filozofie. 20. apríla 1685 ho arcibiskup vysvätil za kňaza. 15. októbra toho roka bol ustanovený za farára v Jedľových Kostoľanoch, kde pracoval až do r. 1686. Od r. 1687 bol farárom v Tesároch nad Žitavou. Nato 29. mája 1688 v Pukanci, kde pracoval až do r. 1690, v tom roku získal úrad v štyroch farnostiach a to 1. apríla v Jacovciach, 7. apríla v Žitavanoch, 24. júla v Sľažanoch a 13. novembra v Podolí, kde pôsobil až do r. 1691. Za päť rokov mal sedem farností.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jedľové Kostoľany 1685 okt. 15. 1686 - - Magdalen, Adam farár
Tesárske Mlyňany 1687 - - 1688 - - Magdalen, Adam farár
Pukanec 1688 máj 29. 1690 apr. 1. Magdalen, Adam farár
Sľažany 1690 Jul 24. 1690 nov. 13 Magdalen, Adam farár
Žitavany 1690 apr. 7. 1690 - - Magdalen, Adam farár
Podolie 1690 nov. 13. 1691 - - Magdalen, Adam farár
Jacovce 1691 apr. 1. 1692 - - Magdalen, Adam farár