logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMaga, Ján

Tituly:

Mons., vysokoškolský pedagóg, špirituál, spisovateľ, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 28. septembra 1944, Švošov, okr. Ružomberok – † 2. januára 1996, Svit, okr. Poprad, poch. vo Švošove

Životopis:

Základnú školu vychodil vo Švošove, farnosť Hubová, strednú priemyselnú v Ružomberku, v r. 1961 zmaturoval. Po maturite sa prihlásil na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu a do kňazského seminára v Bratislave. Keďže pre obmedzený počet poslucháčov (numerus clausus) nebol prijatý na teologické štúdium, dva roky manuálne pracoval v Bavlnárskych závodoch v Ružomberku; až v r. 1963 ho prijali na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu a do seminára v Bratislave. Za kňaza ho vysvätili 23. júna 1968.
Najprv rok pôsobil ako kaplán v Zázrivej, krátko ako správca farnosti vo Veľkom Borovom, potom štyri roky ako kaplán v Liptovských Sliačoch pri Ružomberku (pri farárovi Jozefovi Kútnikovi-Šmálov).
Tu sa rozšíril jeho kultúrny rozhľad, a začala sa aj jeho literárna práca pri preklade Žalmov. Slúžil nielen ako zapisovateľ preloženého textu, ale i ako jeho aktívny tvorca. Dlhoročný osobný kontakt s prof. Ladislavom Hanusom, básnikom Jankom Silanom a prekladateľom Jánom Kováčom bol obohatením jeho života i podnetom na vlastnú kultúrnu činnosť. V r. 1973 sa stal kaplánom v Spišskom Podhradí. Tam sa začal stretávať a tvoriť s ďalšími kňazmi zoskupenie okolo samizdatového časopisu Orientácie (1973-1983). Jeho ďalšie pôsobiská boli vo farnostiach Poľanovce v okrese Levoča od r. 1975, v Batizovciach v popradskom okrese od r. 1979 a od r. 1989 v Kežmarku. V r. 1992 sa stal špirituálom v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, súčasne prednášal Nový zákon na Teologickom inštitúte. Za jeho aktivitu mu 4. januára 1994 pápež Ján Pavol II. udelil titul monsignore. Naposledy pôsobil v Biblickom diele vo Svite. V rodnom Švošove sa veľkou mierou pričinil o výstavbu nového farského kostola.
Bol plodným prekladateľom hlavne z nemčiny. Aktívne podporoval mládežnícke podujatia a akadémie. Aktivity z farnosti prenášal do celodiecézneho programu. Od r. 1983 patril k jadru kňazov okolo biskupa J. Ch. Korca. Udržoval styky s českými disidentskými teológmi (J. Zvěřina, O. Mádr, V. Malý) aj so zahraničím (biskup W. Kasper).

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 854-855; V mene Božom. Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula 2000, s. 55.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zázrivá 1968 - - 1969 - - Maga, Ján kaplán
Veľké Borové 1969 - - 1969 - - Maga, Ján správca farnosti
Liptovské Sliače 1969 - - 1973 - - Maga, Ján kaplán
Spišské Podhradie 1973 - - 1975 - - Maga, Ján kaplán
Poľanovce 1975 - - 1979 - - Maga, Ján správca farnosti
Batizovce 1978 - - - - - Maga, Ján správca farnosti
Kežmarok 1989 - - 1991 - - Maga, Ján správca farnosti


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
877911Maga, JánOrientačné čítanie 781978
877600Maga, JánMládnik1985
877595Maga, JánRebrík pre tých, ktorí chcú stále vyššie1986
501433Maga, JánTýždenník1990
5238Maga, JánSynopsa evanjeliových textov1993
740679Maga, JánTýždenník. Modlitebná knižka1998
280112Maga, JánTýždenník1999

Preklady

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1035752Veriť, žiť, konať1968
1035753Donat, HansŠlabikár pre manželov1971
942610Kasper, Walter,1933-Úvod do viery1991
1060222Huhn,BernhardJežiš hovorí s ľuďmi1991
5240Trutwin, WernerOTVÁRAL NÁM PÍSMA1993

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
33022Olekšák, PeterJán Maga, katolícky kňaz a publicista2008