logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMadvay, František Xaverský

Iné mená:

Madvay Franciscus

Tituly:

kazateľ, bernolákovec

Životopisné dáta:

* 7. septembra 1772, Kopanice, dnes súčasť Hodruše-Hámrov, okr. Žarnovica – † 16. augusta 1855, Kopanice-Moderštôlňa

Životopis:

Teologické štúdiá absolvoval v Generálnom seminári v Bratislave, po štvrtom ročníku ho v r. 1800 vysvätili za kňaza.
Ako kaplán pôsobil vo Veľkom Záluží, v r. 1803 v Trnave, v rokoch 1804-1805 vo Svätom Petri. Dňa 11. novembra 1805 sa stal miestnym kaplánom v Sárisápe, 25. augusta 1810 odišiel do dôchodku. Vypomáhal v duchovnej službe: v r. 1812 ako administrátor v Pastuchove, v r. 1815 ako kaplán v Sládkovičove, v r. 1816 ako kaplán v Šaštíne, v r. 1817 v Topoľčiankach, v tom istom roku sa stal prvým farárom v Hájskom, kde pracoval až do r. 1821. Znovu odišiel do dôchodku. V mesiaci decembri 1825 bol administrátorom v Kopaniciach-Moderštôlni, kde zomrel na choleru.
Kázal len v bernolákovčine. Napísal a vydal: Sláwo-Spew tento ucťiwe witá Oswiceného Pána Miskoltzy Martina, poswateného Tinninského (to gest) Kňinského Biskupa, B. P. Márie z Kolossu Opáta, Geho Wiwišenosti Knižatskég Pána Jozefa Kopácsy, z Milostí Bozkég Arcibiskupa Ostrihomského Uherskég Kragini Primáša w Biskupském Wisluhowáňi Sujfraganea (to gest) Porukowňika, keď Swátosť Birmowáňá w Okolí S. K. B. Mesta Šťáwnice na ročité Swátki Swatu-Dussné prawo werícím Kresťanom udelowal Roku Páňe 1842 (Banská Štiavnica 1842, 4 s.).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Radváni, H.: Báseň venovaná Martinovi Miškolcimu od bernolákovca Františka X. Madvayho z roku 1842. Trnava 1996, samizdat, 13 s.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sárisáp (Maďarsko) 1805 nov. 11. 1810 aug. 25. Madvay, František Xaverský farár
Pastuchov 1812 júl 8 1813 - - Madvay, František Xaverský farár
Hájske 1817 - - 1821 - - Madvay, František Xaverský farár
Kopanice 1825 dec. - +1855 aug. 16. Madvay, František Xaverský farár