logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMadunický, Juraj

Iné mená:

Maduniczky Georgius.

Tituly:

bernolákovec

Životopisné dáta:

* 20. decembra 1761, Ostrov, okr. Piešťany – † 9. januára 1827, Jacovce, okr. Topoľčany

Životopis:

Po gymnaziálnych štúdiách v Trnave študoval teológiu v Generálnom seminári v Bratislave. Za kňaza ho vysvätili v r. 1784. Ako kaplán pôsobil v Devíne, od r. 1793 v Lúčnici nad Žitavou, 28. marca 1794 sa stal farárom v Horných Otrokoviciach. V r. 1814 ho preložili za farára do Jacoviec. V rokoch 1793-1795 bol členom Slovenského učeného tovarišstva.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 756; Radváni, H.: Slovenské učené tovarišstvo. Trnava 1992, s. 59.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lúčnica nad Žitavou 1793 - - 1794 - - Madunický, Juraj farár
Horné Otrokovce 1794 mar. 28. 1814 - - Madunický, Juraj farár
Jacovce 1814 - - +1827 jan. 9. Madunický, Juraj farár