logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMadočáni, František

Iné mená:

Madocsányi Franciscus. Madočáni František

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

20. mája 1758 bol poslaný za kaplána do Zvolena. 13. apríla 1760 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Petri. Nato 30. decembra 1761 v Kvačanoch, 26. marca 1770 v Sedliackej Dubovej. Odtiaľ 20. septembra 1775 vo Veličnej, s touto farnosťou bol začlenený do novozriadenej Spišskej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veličná 1757 sept. 20. - - - Madočáni, František farár
Turčiansky Peter 1760 apr. 13. 1762 - - Madočáni, František farár
Kvačany 1761 dec. 30. 1770 mar. 16. Madočáni, František farár
Sedliacka Dubová 1770 mar. 26. 1775 - - Madočáni, František farár