logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMácsy, Juraj

Iné mená:

Mácsay Greorgius.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

Teológiu absolvoval v malom seminári v r. 1685 po treťom ročníku a obdržal farnosť v Turčianskom Svätom Ďure. Nato bol v júni 1689 ustanovený v Krásne pri Topoľčanoch, 21. apríla 1693 v Slovenskom Pravne. Odtiaľ prešiel v tom roku do Bošian, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznačil, že má 36 rokov. V r. 1709 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Ďur 1685 - - 1689 jún - Mácsy, Juraj farár
Krásno 1689 jún - 1689 - - Mácsy, Juraj farár
Slovenské Pravno 1693 apr. 21. 1693 - - Mácsy, Juraj interný administrátor veľmi krátko
Bošany 1693 - - 1709 - - Mácsy, Juraj farár