logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLukáčovič, Juraj František

Iné mená:

Lukácsovics Georgius, Franciscus. Lukačovič Juraj František. Lukačovič Juraj.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

Študoval v seminári sv. Štefana, 7. apríla 1690 bol vysvätený za kňaza. 28. apríla 1693 bol ustanovený do neurčenej farnosti v Gemerskej župe a už 24. mája t. r. v Hostiach, od 24. apríla 1697 v Háji. Potom 29. apríla 1702 vo Valaskej Belej. Odtiaľ bol 20. mája 1710 ustanovený v Dolných Rykynčiciach, kde pracoval až do r. 1712. Potom 19. mája 1719 v Malom Bábe, kde pôsobil do r. 1721.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Križovany nad Dudváhom 1693 máj 24. 1697 apr. 24. Lukáčovič, Juraj František farár
Turčianske Teplice 1697 - - 1700 - - Lukáčovič, Juraj František farár
Valaská Belá 1702 apr. 29. 1710 máj 20. Lukáčovič, Juraj František farár
Rykynčice 1710 máj 20. 1712 - - Lukáčovič, Juraj František farár
Báb 1719 máj 19. 1721 - - Lukáčovič, Juraj František farár