logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLudáni, Peter Pavel

Iné mená:

Ludányi Petrus. Ludáni Peter. Ludáni Peter Pavel.

Životopisné dáta:

* 1470 – † 1724, Partizánska Ľupča, okr. Liptovský Mikuláš

Životopis:

Teológiu študoval v Pázmáneu. 16. februára 1695 bol ustanovený za farára v Nižnej, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznačil: „26 ročný, 2 roky kňazom. Celebruje veľmi často. Obrátil 27 nekatolíkov. Slúži prikázané sviatky, ale v chráme sa neobjavujú. Fara je novo postavená.“ Nato bol 5. marca 1697 ustanovený v Tvrdošíne, potom 9. mája 1701 v Radvani, 27. mája t. r. v Háji, 1. januára 1702 v Liptovskej Svätej Márii, kde pracoval až do r. 1711. Od 14. februára 1713 pôsobil v Dolnom Kubíne, kde v topm roku vykonal vizitáciu Pavol Ziči, ktorý o ňom zaznamenal: „43 ročný, v duchovnej správe 19 rokov. Veľmi dobre učený a spôsobilý, horlivý a vzorný. Všetci ho chvália.“ 11. mája 1719 bol ustanovený v Nemeckej dnešnej Partizánskej Ľupči, kde pracoval až do r. 1724.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.1

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nižná 1695 feb. 16. 1697 - - Ludáni, Peter Pavel farár
Tvrdošín 1697 mar. 5. 1701 máj 9. Ludáni, Peter Pavel farár
Turčianske Teplice 1701 máj 27. 1702 - - Ludáni, Peter Pavel farár
Radvaň 1701 máj 3. 1701 máj 27. Ludáni, Peter Pavel farár
Liptovská Mara 1702 jan. 1. 1711 - - Ludáni, Peter Pavel farár
Dolný Kubín 1713 feb. 14. 1719 - - Ludáni, Peter Pavel farár
Partizánska Ľupča 1719 máj 11. 1724 - - Ludáni, Peter Pavel farár