logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLučivjanský, Július

Iné mená:

LUČIVIANSKY Július

Životopisné dáta:

* 20. novembra 1916, Hrabušice, okr. Spišská Nová Ves – † 5. septembra 1990, Hrabušice

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 9. júna 1946 vysvätený za kňaza. Ako kaplán začínal v Divíne v rožňavskom okrese.
Od 1. decembra 1946 pôsobil v Starej Haliči, najprv ako kaplán, potom od 1. decembra 1947 do 31. marca 1948 ako dočasný administrátor. V r. 1948 pôsobil v Turni nad Bodvou a v Biskupiciach pri Fiľakove. V rokoch 1949-1951 bol administrátorom v Rákoši, 1951 Poproč, 1953 Gem.Poloma, 1954 Žakarovce, Od apríla 1956 do 31. marca 1960 bol správcom farnosti Lesnica v okrese Stará Ľubovňa. 1960 Koválov, 1965 Záh. Ves. Od 16. júla 1966 do 15. januára 1980 pôsobil v Čekovciach v okrese Krupina. Potom žil na odpočinku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 345;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-K-L.htm;
http://roznava.rcc.sk/schematizmus2/abc_knazi-S-sk; http://www.mariasoft.sk/knazi/series1.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Divín 1946 jún 9. 1946 dec. 1. Lučivjanský, Július kaplán
Stará Halič 1946 dec. 1. 1947 dec. 1. Lučivjanský, Július kaplán
Stará Halič 1947 dec. 1. 1948 marec 31. Lučivjanský, Július správca farnosti
Turňa nad Bodvou 1948 - - 1948 po - Lučivjanský, Július kaplán
Biskupice 1948 po - 1949 - - Lučivjanský, Július kaplán
Rákoš 1949 - - 1951 - - Lučivjanský, Július správca farnosti
Poproč 1951 - - 1953 - - Lučivjanský, Július správca farnosti
Gemerská Poloma 1953 - - 1954 - - Lučivjanský, Július správca farnosti
Žakarovce 1954 - - 1956 apríl - Lučivjanský, Július správca farnosti
Lesnica 1956 apríl - 1960 marec 31. Lučivjanský, Július správca farnosti
Koválov 1960 marec 31. 1965 - - Lučivjanský, Július správca farnosti
Záhorská Ves 1965 - - 1966 júl 16. Lučivjanský, Július administrátor
Čekovce 1966 júl 16. 1980 január 15. Lučivjanský, Július správca farnosti
Hrabušice 1980 po - +1990 sept. 5. Lučivjanský, Július dôchodok


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
38876Svätá rodina19435Július Lučivjanský: V Ňom sa všetci obnovia.
38877Svätá rodina19435Julius Lučivjanský: Svätá omša — obeta prosebná.