logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLuchs, Ján Evanjelista

Iné mená:

Luchs Ján Ev.

Tituly:

sídelný kanonik, asesor

Životopisné dáta:

* 1762, Gödöllő, Maďarsko – † 25. marca 1851, Banská Bystrica

Životopis:

Podľa kánonickej vizitácie z r. 1803 sa narodil v Bratislave. Po skončení teologických štúdií bol v r. 1786 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom biskupskej auly, v r. 1788 kaplánom v Banskej Bystrici. Od r. 1793 bol farárom v Handlovej, od r. 1801 v Banskej Bystrici, kde sa v r. 1802 stal dekanom. V r. 1804 bol menovaný za honorárneho kanonika, v r. 1816 sídelným kanonikom Banskobystrickej diecézy. V r. 1821 sa stal prvým katedrálnym archidiakonom, v r. 1823 opátom P. Márie de Tünye, prísediacim súdnej tabule Zvolenskej župy. Zomrel takmer 90 ročný, pričom sa zachoval svieži a povinnosti vykonával do smrti.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Handlová 1793 - - 1802 - - Luchs, Ján Evanjelista farár
Banská Bystrica 1801 - - 1816 - - Luchs, Ján Evanjelista farár
Píla 1812 - - 1816 - - Luchs, Ján Evanjelista farár