logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLovčáni, Juraj

Iné mená:

Lovcsányi Georgius. Lovčáni Juraj.

Životopisné dáta:

* Lovča, okr. Žiar nad Hronom – † 15. marca 1711, Chrašťany, okr. Zlaté Moravce

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1686 stal bakalárom, v r. 1687 magistrom filozofie. V mesiaci apríli 1689 bol ustanovený za farára vo Veľkom Záluží. Odtiaľ 6. apríla 1691 v Divíne v lučeneckom okrese, kde bol 13. februára 1694 ustanovený zároveň v Budinej. Nato 1. júna 1695 vo Valaskej, 13. mája 1696 v Hájnikoch čiže v dnešnom Sliači. Od 30. decembra 1705 pôsobil v Chrašťanoch, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Zálužie 1689 apr. - 1691 apr. 6. Lovčáni, Juraj farár
Divín 1691 apr. 6. 1695 jún 1. Lovčáni, Juraj farár
Valaská 1695 jún 1. 1703 - - Lovčáni, Juraj farár
Sliač 1696 máj 13. 1705 dec. 30. Lovčáni, Juraj farár
Chrašťany 1705 dec. 30. +1711 mar. 15. Lovčáni, Juraj farár