logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLitaši, Ján (1756 - 1820)

Iné mená:

Litassy, Joannes

Životopisné dáta:

* 1756 v Nižnej na Orave – † 3. decembra 1820 v Dolnej Tížine

Životopis:

1756 - narodil sa v  roku. 1756 v Nižnej na Orave.
1777 - ukončil štúdium filozofie v Nitre a bol prijatý na štvorročné teologické štúdium na Biskupskom lýceu v Nitre.
1782 - po ordinácii bol kaplán v Kysuckom Novom Meste 2 roky a tri mesiace,
1784 - kaplán v Tepličke 2 1/2 roka,
1787 - potom kaplán v Jarku a Močenku 1a1/2 roka.
1788 - prvým farárom v Belej sa stal po erigovaní farnosti, kde pôsobil ako administrátor do roku 1801.
1801 - bol vychovávateľom grófskej rodiny Pongrácovcov v Nededzi.
1805 - sa stal farárom v Dolnej Tižine,
1820 - zomrel 3.decembra 1820. (v Tižinskej matrike zosnulých o tom nie je zmienka)

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MDCCCXXXVI, Nitra 1836;
Krkoška M., Štefko M.: Farári a kapláni v Belej, 2021, el. text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kysucké Nové Mesto 1782 - - 1784 - - Litaši, Ján (1756 - 1820) kaplán
Teplička nad Váhom 1784 - - 1787 - - Litaši, Ján (1756 - 1820) kaplán
Jarok 1787 - - 1788 - - Litaši, Ján (1756 - 1820) kaplán
Močenok 1788 - - 1788 - - Litaši, Ján (1756 - 1820) kaplán
Belá pri Varíne 1788 - - 1801 - - Litaši, Ján (1756 - 1820) farár
Nededza 1801 - - 1805 - - Litaši, Ján (1756 - 1820) vychovávateľ v rodine
Dolná Tižina 1805 - - +1820 dec. 3. Litaši, Ján (1756 - 1820) farár