logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLiškovič, Martin

Iné mená:

Liskovics Martinus. Liskovics Martin. Liškovič Martin

Životopisné dáta:

* 1655, Žiar nad Hronom – † po r. 1706

Životopis:

Pochádzal zo Svätého Kríža v Tekovskej župe. Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1677 stal bakalárom, v r. 1678 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v seminári sv. Štefana. 5. apríla 1681 bol vysvätený za kňaza. 4. apríla 1684 bol ustanovený za farára v Slaskej s filiálkou Kosorín. Nato 2. novembra 1688 v Turčianskom Svätom Petre. Odtiaľ prešiel v júni 1689 do Novák, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznamenal: 42 ročný, 15 rokov kňazom. Skúsený vo vysluhovaní sviatostí. Obrátil 12 neveriacich. Varovaný, aby trval na slávení dvoch svätých omší. Odtiaľ bol 28. januára 1698 ustanovený v Trubíne, kde pracoval až do r. 1706.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slaská 1684 apr. 4. 1698 jan. 28. Liškovič, Martin farár
Turčiansky Peter 1688 nov. 2. 1692 - - Liškovič, Martin farár
Lovčica - Trubín 1698 jan. 28. 1706 - - Liškovič, Martin farár