logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLippay, Juraj

Iné mená:

Lippay, Juraj; Lippay de Zombor Georgius; Lipai, Juraj

Tituly:

arcibiskup, rehoľný mecén, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 1600, Bratislava – † 30. januára 1666, Bratislava

Životopis:

Pochádzal zo šľachtickej rodiny. Študoval v Bratislave, vo Viedni, v Štajerskom Hradci, v rokoch 1621-1625 teológiu na Nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme, kde dosiahol doktorát filozofie.
Od r. 1619 pôsobil ako jágerský kanonik, neskôr bol farárom v Senci. 4. apríla 1625 bol vymenovaný za ostrihomského kanonika, od r. 1627 bol turnianskym archidiakonom, v tom roku bol aj farárom v Nových Zámkoch. 3. septembra 1628 sa stal svätoštefanským prepoštom v Ostrihome, v r. 1631 pôsobil na päťkostolskom biskupstve, v r. 1632 na vesprémskom biskupstve. 1. mája 1637 sa stal jágerským biskupom a uhorským kancelárom, v tejto funkcii slávnostne posvätil Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave 30. augusta 1637. 19. novembra 1642 sa stal ostrihomským arcibiskupom a uhorským prímasom. Po nevýhodnom vašvárskom mieri r. 1664 sa pridal k nepokojnej šľachte a zapojil sa do Vešeléniho sprisahania proti Habsburgovcom. Osvedčil sa ako blízky spolupracovník a pokračovateľ P. Pázmaňa v rekatolizačnom úsilí: podporoval rehole, usadil jezuitov v Trenčíne, Skalici, Banskej Bystrici. Založil viaceré františkánske kláštory, seminár na výchovu kňazov Trnave, spoluzakladateľ Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Prebudoval letný arcibiskupský palác v Bratislave, vďaka nemu pri paláci vznikol unikátny park s množstvom cudzokrajných rastlín.
Je autorom filozofickej dizertačnej práce, oslavnej reči na uhorského kráľa Ladislava. Venoval sa aj výtvarnému umeniu, alchýmii, astronómii, spolu s Martinom Sentivánim anonymne vydal astronomický spis o kométach. Je autorom viacerých filozoficko-teologických diel, napr. De dignitate et puritate sacerdorum. (O dôstojnosti a čistote kňazov. In Péterffy: Sacra concilia regni Hungariae. Bratislava 1741-1742).

Pramene:

Béke, A.: Pázmány, Lippay és Esterházy levelezése 1. Rákóczi, Györgyei. Budapešť 1882; Fischer, K.: Príspevok k dejinám astronómie na Slovensku v období feudalizmu. In: Z dejín vied a techniky na Slovensku 2. Bratislava 1963, s. 154; Novák, J.: Rodové erby na Slovensku 1. Kubíniho zbierka pečatí. Martin 1980, s. 157-159; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 410; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 273-274; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Senec 1624 - - 1625 - - Lippay, Juraj farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943842Lippay, JurajTheatrum philosophi... pro doctoratus in philosophia gradu consequendo1621
1035147Lippay, JurajDe dignitate et puritate sacerdotum1629
943843Lippay, JurajS. Ladislaus Rex Vulgo Pius dictus...1653
943844Lippay, JurajRituale Strigoniense1656