logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLinhard, Ľudovít

Iné mená:

Linhard Ludovicus. Reinhard Ludovicus.

Životopisné dáta:

* 1727 – † 1785, Mariazell, Rakúsko

Životopis:

Pochádzal z Moravy. Teológiu ukončil po štvrtom ročníku. Vysvätený bol v Olomouci. V Rakúsku bol jeden rok kaplánom v duchovnej správe, ako administrátor dva roky a ako štipendijný viedenský kňaz bol 8. januára 1754 ustanovený za farára v Studienke. Nato 22. júna 1755 v Devíne v Bratislavskej župe, kde v tom roku vykonal vizitáciu Ján Galgóczy, ktorý zaznamenal o farárovi: „28ročný, v duchovnej správe 5 rokov. Svoj úrad vykonáva poctivo. Koná katechézy.“ 27. marca 1770 sa naňho sťažoval gróf Kolonič. V tom roku sa zriekol benefícia. Zomrel okolo roku 1785 v Mariazelli.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Studienka 1754 jan. 8. 1755 jún 22. Linhard, Ľudovít farár
Devín 1755 jún 22. 1762 máj 12. Linhard, Ľudovít farár
Závod 1762 máj 12. +1770 - - Linhard, Ľudovít farár