logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLieskovský, Juraj

Iné mená:

Lieszkovszky, vel Liszkovszky Georgius. Lieskovský Juraj

Životopisné dáta:

* 1634 – † 12. novembra 1697, Jaslovské Bohunice, okr. Trnava

Životopis:

Študoval morálnu teológiu. 11. mája 1674 bol ustanovený za farára v Dobrej Nive, kde pracoval až do r. 1683. Od 13. mája 1691 bol ustanovený v Šúrovciach. 10. septembra 1693 bola upravená fundácia Juraja Berecsényi. V r. 1694 vykonal Štefan Illyés vizitáciu, v ktorej je o farárovi zaznamenané: „60ročný. Kňazom 30 rokov, vo farnosti 4 roky. Obrátil 12 nekatolíkov.“ Nato bol 7. mája 1696 ustanovený v Jaslovských Bohuniciach, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dobrá Niva 1674 máj 11. 1683 - - Lieskovský, Juraj farár
Šúrovce 1691 máj 12. 1696 máj 7. Lieskovský, Juraj farár
Jaslovské Bohunice 1696 máj 7. +1697 nov. 12. Lieskovský, Juraj farár