logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLiegerhoffer, Jozef

Iné mená:

Liegerhoffer Josephus

Životopisné dáta:

* 9. januára 1823, Radvaň, dnes časť Banskej Bystrice – † 10. februára 1876, Valaská, okr. Brezno

Životopis:

Po skončení teologického štúdia bol v r. 1847. Ako kaplán pôsobil v Beňuši a Krupine, potom bol správcom farnosti v Babinej, znovu kaplánom v Krupine. V r. 1856 bol farárom na Donovaloch, v r. 1857 sa vymenil s farárom v Rudne. Od r. 1863 pôsobil vo Valaskej, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krupina 1852 sp. - 1854 sp. - Liegerhoffer, Jozef kaplán
Donovaly 1855 - - 1857 - - Liegerhoffer, Jozef farár
Rudno nad Hronom 1857 - - 1863 - - Liegerhoffer, Jozef farár
Valaská 1863 - - 1876 - - Liegerhoffer, Jozef farár