logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLetovič, Alexander Jozef

Iné mená:

Letovits Alexander Jozef. Letovič Jozef

Životopisné dáta:

* 1759, Nitra – † 10. apríla 1825, Vieska, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Narodil sa zo zemianskych rodičov, po skončení teologických štúdií bol v r. 1792 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Jastrabej, Žiari nad Hronom, Budči. V r. 1794 ho prijali do Banskobystrickej diecézy. Od r. 1798 bol farárom vo Vieske, od r. 1824 žil na dôchodku. V Historia domus Vieska sa o ňom píše: Pre svoju dobrotu vyšiel na psotu.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ladomerská Vieska 1783 - - 1825 - - Letovič, Alexander Jozef farár
Budča 1797 dec. - 1798 - - Letovič, Alexander Jozef miestny kaplán