logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLetanovský, Alfonz

Tituly:

Mons., ThLic., dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 11. júna 1933, Hnilec, okr. Spišská Nová Ves – † 19. júla 2004, Dolný Kubín

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol ordinovaný 1. júla 1962. Ako kaplán začínal v Rabči v okrese Námestovo. Už o rok sa stal správcom farnosti v Sedliackej Dubovej v okrese Dolný Kubín, kde pôsobil až do r. 1974. Od r. 1974 pôsobil v Dolnom Kubíne. V r. 1979 začal generálnu opravu kostola. Uskutočnila sa výmena strechy, maľba exteriéru, odvetranie základov, výmena okien a maľba interiéru. V r. 1980 bol vymaľovaný aj filiálny kostol vo Vyšnom Kubíne. V r. 1989 sa začalo uvažovať o výstavbe nového kostola. Farský kostol už kapacitne nepostačoval. Základný kameň pre nový kostol posvätil Sv. Otec Ján Pavol II. počas svojej prvej návštevy Slovenska 22. apríla 1990 v Bratislave. Výstavba prebiehala v rokoch 1992 až 1997. Väčšina prác sa zvládla formou dobrovoľných brigád veriacich mesta i okolitých dedín. 13. septembra 1997 kostol na Brezovci slávnostne posvätil biskup František Tondra. Je zasvätený Povýšeniu svätého Kríža.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 239;
rkcdolnykubin.sk/farsky-urad/historia/; http://sedliackadubova.sk/stara%20stranka/html/magfiles/2004_Ziar-10.pdf

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rabča 1962 - - 1963 - - Letanovský, Alfonz kaplán
Sedliacka Dubová 1963 - - 1974 - - Letanovský, Alfonz správca farnosti
Dolný Kubín 1974 - - - - - Letanovský, Alfonz správca farnosti